https://abfarhamedan.ir

زمان خروج از دسترس سایت

ابفار همدان

سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان از سال ۱۳۸۷ راه اندازی گردیده است و تا به امروز به فعالیت خود در جهت تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امر خدمت رسانی به مشترکین ادامه داده است.

یکی از اهداف شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان، رشد و تعالی و توسعه دولت الکترونیک از طریق سایت می باشد وکارشناسان شرکت تمام تلاش خود را در جهت ارائه هر جه بهتر خدمات الکترونیکی از طریق سایت می نمایند .

زمان خروج از دسترس سایت:

باتوجه به اینکه سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان دارای پشتیبانی ۲۴ ساعته می باشد، به جز در موارد غیر قابل پیش بینی در تمامی زمانها در دسترس می باشد و حتی هنگام به روز رسانی اطلاعات نیز سایت از دسترس خارج نخواهد شد. در صورت بروز هر گونه اشکال، دسترسی نهایتاً پس از ۲ ساعت مجدداً برقرار خواهد شد.