https://abfarhamedan.ir

فعالیت ها و ماموریت ها

فعالیت و وظایف شرکت

– مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی روستاها.

– مطالعه و اجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب روستاها اعم از جمع آوری ، انتقال و تصفیه.

– نگهداری و بهره برداری از تاسیسات مرتبط با آب آشامیدنی و بهداشتی روستاها نظیر چاهها، آبگیرها، تصفیه خانه ها، مخازن، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع.

– نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستاها نظیر خطوط انتقال ، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه.

– مرمت و بازسازی و توسعه شبکه ها و تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آنها.

– تامین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی بر اساس استانداردهای مصوب و در چهارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو

– بهره برداری و اداره تاسیسات مرتبط با وظایف که در اختیار شرکت گذارده می شود.

– اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش انشعاب و سایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

– خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب روستایی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش       بهره وری و ارتقای سطح خدمات.

– انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در امور آب و فاضلاب روستایی.

– همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی ، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.

– انجام هرگونه عملیات و معاملات که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد

 

 

 

 

 

 

نموده و از جمله ساير توانمنديهاي شركت بطور خلاصه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

وجود گروه تخصصي و مطالعاتي در جهت استفاده از مشاورين توانمند ، وجود آزمايشگاه هاي شیمیایی ومیکروبی در مرکز استان وشهرستانهاوتجهيزات متعدد آزمايشگاهي به منظور كنترل مناسب و بهنگام وضعيت ميكروبي و شيميايي آب شرب روستاها ، استفاده از پيمانكاران مجرب و توانمند در عرصه اجرا، وجود نيروي انساني متخصص و متعهد، اجراي سيستم رايانه اي در كليه بخشهاي ستادي و اجرايي،  توان جذب اعتبارات ملي و استاني و اجراي پروه هاي مجتمع آبرساني.

در ادامه مروري اجمالي درشرح وظايف و مسئوليت هاي واحدهاي مختلف شركت ارائه میگردد:
معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی : وظايف عمده اين معاونت  تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت مربوط به اقدامات ستادی شركت ، پیگیری امور مربوط به نیروی انسانی شاغل در شرکت از حیث سازماندهی به امور رفاهی ، بازنشستگی،جذب واستخدام برنامه ریزی استانداری و انجام اقدامات لازم به منظور تخصيص اعتبارات جاري و عمراني از ساير منابع و سازمانها، جمع آوري و تجزيه و تحليل و ارائه گزارشات لازم از آمار و اطلاعات مربوط به نحوه اقدامات انجام شده توسط ادارات معاونت مي باشدکه اجمالا در ذیل آورده می شود.

الف_ اداره پشتیبانی وخدمات اداری : در اين اداره اقدامات لازم در خصوص وضعيت رفاهي  کارکنان ،درمان وبیمه ، خدمات اداری وهمچنین برنامه ريزي هاي لازم جهت خريد و تامين اقلام مصرفي و سرمايه اي و نيز تعمير و نگهداري ماشين آلات صورت مي گيرد.

ب _ اداره مالی وذیحسابی : اين اداره در خصوص  حسابداري طرحهاي عمراني و همچنین حسابداري اعتبارات جاري فعاليت مي نمايد و عمده وظايف آن عبارتست از ايجاد و استقرار سيستمهاي مناسب مالي درسطح شركت، اجراي قوانين ،مقررات ،آيين نامه ها و سيستمهاي مصوب در سطح شركت ، ثبت و نگهداري به موقع حسابهاي شركت ،تهيه و تنظيم و ارائه گزارشات مالي ،همكاري با حسابرسان و بازرس شركت درجهت مطالعه و رسيدگي اسناد،نظارت و كنترل اسناد و مدارك مربوط به طرحهاي عمراني وستادی.

ج _ اداره منابع انسانی وتحول اداری:از عمده وظایف این اداره می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اجرای سیاستهای مربوط به تامین وتعدیل نیروی انسانی-اجرای کلیه مراحل وتشریفات ضروری برای استخدام پذیرفته شدگان شرکت-اجرای امور مربوط به تامین نیازهای نیروی انسانی سازمان از طریق کارکنان موجود با استفاده از برنامه های جابجایی وتغییر شغل-انجام بررسیهای ساختاری در رابطه پست های سازمانی با توجه به نیازها وبرنامه های آتی وپیشنهاد طرح های ساختاری موثر وکارآمد-مطالعه وبررسی مستمر شرح ماموریتها ووظایف واحدها وپست های سازمانی وپیشنهاد انجام اصلاحات لازم-تهیه وتدوین دستورالعملها وآیین نامه های مرتبط با نیروی انسانی(انتخاب وانتصاب،تشویق وتنبیه و…) وپیشنهاد به مراجع ذیصلاح-انجام کلیه مربوط به نیاز سنجی ،برنامه ریزی،برگزاری واجرای دوره های آموزشی کارکنان-ایجاد وبه هنگام سازی سیستم اطلاعات منابع انسانی،مالی،فنی و…-بررسی واعلام نظر در خصوص قوانین ،آیین نامه ها،تصویب نامه ها واساسنامه ها از بعد تشکیلاتی-اجرای تشکیلات تفصیلی وبه تبع آن تخصیص پستهای سازمانی مصوب به نیروی انسانی شاغل براساس ضوابط.

معاونت طرح وتوسعه :در اين معاونت كليه اقدامات و فعاليتهاي مربوط به اجراي شبكه هاي آبرساني وپروژه های فاضلاب در سطح غير برخوردار انجام شده و پس از اجراي كامل، پروژه جهت بهره برداری به معاونت نظارت بر بهره برداري تحويل مي گردد، عمده فعاليتهایی كه درادارات تابعه این معاونت صورت می گیرد عبارتند از:

مطالعه ،آب يابي ،طراحي و محاسبه ،اجرا،‌نظارت و عقد قرارداد با پيمانكاران ومشاوران.

معاونت نظارت بر بهره برداری : پس ازاجراي شبكه هاي آبرساني توسط معاونت طرح وتوسعه  پروژه ها به معاونت نظارت بر بهره برداري تحويل گرديده وبااعتبارات مشخصي  در سر فصل های نگهداری شبکه ها ورفع  اتفاقات،تانکر سیار،کنترل کیفی،انرژی برنامه ریزی های لازم اجراء وکنترل می گردند و همچنین با تشکیل تعاونی های آبداران در کلیه شهرستانها امورات قابل واگذاری به تعاونیهای مزبور وبخش خصوصی واگذار می گردد.

اداره امور حقوقی وقرار دادها ورسیدگی به شکایات : بطور كلي در اين بخش كليه فعاليت هايي كه انجام آنها درشركت به نحوي جنبه حقوقي داشته باشد ارجاع شده و سپس اقدامات و پيگيري هاي لازم حقوقي برابر قوانين و ضوابط موجود و براساس شرح وظايف محوله انجام شده و درجهت حل مشكلات و مسائل پيش آمده اقدامات لازم صورت مي گيرد واز طرفی با تعامل وهماهنگی های لازم با مراجع قضائی در سطح استان به منظور رفع مشکلات حقوقی در خصوص اجراء پروژه ها ومستند سازی املاک وتاسیسات صورت می پذیرد.

اداره روابط عمومی وآموزش همگانی : اين اداره به عنوان پل ارتباطي مدير عامل با درون سازمان و برون سازمان و بعنوان يكي از كانالهاي ارتباطي مردم و مشتركين با شركت نقش مهمي را ايفادمي نمايد وبا ارائه گزارشهای خبری ورسانه ای فعالیتهای شرکت را به مخاطبین ارائه ونقطه نظرات مشترکین وروستائیان عزیز را به تصمیم گیرندگان منتقل می نماید ونیز این اداره برگزاری مراسم های داخلی و خارجی شرکت را به عهده دارد.

اداره حراست وامور محرمانه : ازعمده وظايف اين اداره موارد زير مي باشد:

پيگيري و استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري مناطق معين مانند ساختمان های اداری،تصفيه خانه ها ،مخازن و انبارها ومحل تاسیسات – نظارت برحسن رفتار وبرخورد کارکنان – پیشگیری از موارد تخلفات احتمالی- حراست از اسناد و مدارك طبقه بندي شده و محرمانه – برنامه ريزي جهت فراهم آوردن اقدامات اوليه احتياطي جهت جلوگيري از حوادث ناگهاني نظيرآتش سوزي ، سرقت ، و خرابكاري و پيگيري ساير موارد پيش آمده از طريق مراجع ذيصلاح.

اداره آمار وفناوری اطلاعاتَ : از عمده وظايف اين اداره به شرح زیر می باشد:

دریافت اهداف، سیاستها وخط مشی از مدیریت مافوق وهماهنگ کردن برنامه های دفتر با خط مشی وسیاستها-حفاظت وپشتیبانی از نرم افزارها وسخت افزارهای موجود وامور مربوط به تعمیرات وارتقاء تجهیزات سخت افزاری وسیستمهای نرم افزاری-نصب وراه اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعات-ایجاد ونگهداری بانک اطلاعات مدیران ورائه مشاوره به مدیران-برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جویی و توجیه اقتصادی وتوزیع آنها به منظور استفاده واحدهای مربوطه.

اداره خدمات مشترکین ودرآمد: ازعمده وظايف اين اداره موارد زير مي باشد:

بررسی درخواستهای متقاضیان انشعاب آب-بررسی ومشخص نمودن کاربریها-پلاک گذاری مشترکین وچاپ وتحویل قبوض آب بهاء در هر دوره ی  2ماهه-شناسایی وتعویض کنتورهای خراب ویا مشترکین فاقد کنتور واصلاح آنها-تلاش در خصوص کاهش سرانه ی مصرف آب ومدیریت بهینه مصرف.

ضمناً با توجه به اينكه شركت آب و فاضلاب روستايي همدان  در سر لوحه كار خود بهبود مستمر كيفيت و تامين رضايت مشتريان را جزء اهداف بنيادين و مهم خود قرار داده است بدين منظور ايجاد استقرار سيستم مديريت و كيفيت بر مبناي ISO 9001:2000 را برگزيده است.

فعالیت و وظایف شرکت

– مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی روستاها.

– مطالعه و اجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب روستاها اعم از جمع آوری ، انتقال و تصفیه.

– نگهداری و بهره برداری از تاسیسات مرتبط با آب آشامیدنی و بهداشتی روستاها نظیر چاهها، آبگیرها، تصفیه خانه ها، مخازن، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع.

– نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستاها نظیر خطوط انتقال ، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه.

– مرمت و بازسازی و توسعه شبکه ها و تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آنها.

– تامین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی بر اساس استانداردهای مصوب و در چهارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو

– بهره برداری و اداره تاسیسات مرتبط با وظایف که در اختیار شرکت گذارده می شود.

– اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش انشعاب و سایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

– خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب روستایی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش       بهره وری و ارتقای سطح خدمات.

– انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در امور آب و فاضلاب روستایی.

– همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی ، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.

– انجام هرگونه عملیات و معاملات که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد

 

 

 

 

 

 

نموده و از جمله ساير توانمنديهاي شركت بطور خلاصه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

وجود گروه تخصصي و مطالعاتي در جهت استفاده از مشاورين توانمند ، وجود آزمايشگاه هاي شیمیایی ومیکروبی در مرکز استان وشهرستانهاوتجهيزات متعدد آزمايشگاهي به منظور كنترل مناسب و بهنگام وضعيت ميكروبي و شيميايي آب شرب روستاها ، استفاده از پيمانكاران مجرب و توانمند در عرصه اجرا، وجود نيروي انساني متخصص و متعهد، اجراي سيستم رايانه اي در كليه بخشهاي ستادي و اجرايي،  توان جذب اعتبارات ملي و استاني و اجراي پروه هاي مجتمع آبرساني.

در ادامه مروري اجمالي درشرح وظايف و مسئوليت هاي واحدهاي مختلف شركت ارائه میگردد:
معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی : وظايف عمده اين معاونت  تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت مربوط به اقدامات ستادی شركت ، پیگیری امور مربوط به نیروی انسانی شاغل در شرکت از حیث سازماندهی به امور رفاهی ، بازنشستگی،جذب واستخدام برنامه ریزی استانداری و انجام اقدامات لازم به منظور تخصيص اعتبارات جاري و عمراني از ساير منابع و سازمانها، جمع آوري و تجزيه و تحليل و ارائه گزارشات لازم از آمار و اطلاعات مربوط به نحوه اقدامات انجام شده توسط ادارات معاونت مي باشدکه اجمالا در ذیل آورده می شود.

الف_ اداره پشتیبانی وخدمات اداری : در اين اداره اقدامات لازم در خصوص وضعيت رفاهي  کارکنان ،درمان وبیمه ، خدمات اداری وهمچنین برنامه ريزي هاي لازم جهت خريد و تامين اقلام مصرفي و سرمايه اي و نيز تعمير و نگهداري ماشين آلات صورت مي گيرد.

ب _ اداره مالی وذیحسابی : اين اداره در خصوص  حسابداري طرحهاي عمراني و همچنین حسابداري اعتبارات جاري فعاليت مي نمايد و عمده وظايف آن عبارتست از ايجاد و استقرار سيستمهاي مناسب مالي درسطح شركت، اجراي قوانين ،مقررات ،آيين نامه ها و سيستمهاي مصوب در سطح شركت ، ثبت و نگهداري به موقع حسابهاي شركت ،تهيه و تنظيم و ارائه گزارشات مالي ،همكاري با حسابرسان و بازرس شركت درجهت مطالعه و رسيدگي اسناد،نظارت و كنترل اسناد و مدارك مربوط به طرحهاي عمراني وستادی.

ج _ اداره منابع انسانی وتحول اداری:از عمده وظایف این اداره می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اجرای سیاستهای مربوط به تامین وتعدیل نیروی انسانی-اجرای کلیه مراحل وتشریفات ضروری برای استخدام پذیرفته شدگان شرکت-اجرای امور مربوط به تامین نیازهای نیروی انسانی سازمان از طریق کارکنان موجود با استفاده از برنامه های جابجایی وتغییر شغل-انجام بررسیهای ساختاری در رابطه پست های سازمانی با توجه به نیازها وبرنامه های آتی وپیشنهاد طرح های ساختاری موثر وکارآمد-مطالعه وبررسی مستمر شرح ماموریتها ووظایف واحدها وپست های سازمانی وپیشنهاد انجام اصلاحات لازم-تهیه وتدوین دستورالعملها وآیین نامه های مرتبط با نیروی انسانی(انتخاب وانتصاب،تشویق وتنبیه و…) وپیشنهاد به مراجع ذیصلاح-انجام کلیه مربوط به نیاز سنجی ،برنامه ریزی،برگزاری واجرای دوره های آموزشی کارکنان-ایجاد وبه هنگام سازی سیستم اطلاعات منابع انسانی،مالی،فنی و…-بررسی واعلام نظر در خصوص قوانین ،آیین نامه ها،تصویب نامه ها واساسنامه ها از بعد تشکیلاتی-اجرای تشکیلات تفصیلی وبه تبع آن تخصیص پستهای سازمانی مصوب به نیروی انسانی شاغل براساس ضوابط.

معاونت طرح وتوسعه :در اين معاونت كليه اقدامات و فعاليتهاي مربوط به اجراي شبكه هاي آبرساني وپروژه های فاضلاب در سطح غير برخوردار انجام شده و پس از اجراي كامل، پروژه جهت بهره برداری به معاونت نظارت بر بهره برداري تحويل مي گردد، عمده فعاليتهایی كه درادارات تابعه این معاونت صورت می گیرد عبارتند از:

مطالعه ،آب يابي ،طراحي و محاسبه ،اجرا،‌نظارت و عقد قرارداد با پيمانكاران ومشاوران.

معاونت نظارت بر بهره برداری : پس ازاجراي شبكه هاي آبرساني توسط معاونت طرح وتوسعه  پروژه ها به معاونت نظارت بر بهره برداري تحويل گرديده وبااعتبارات مشخصي  در سر فصل های نگهداری شبکه ها ورفع  اتفاقات،تانکر سیار،کنترل کیفی،انرژی برنامه ریزی های لازم اجراء وکنترل می گردند و همچنین با تشکیل تعاونی های آبداران در کلیه شهرستانها امورات قابل واگذاری به تعاونیهای مزبور وبخش خصوصی واگذار می گردد.

اداره امور حقوقی وقرار دادها ورسیدگی به شکایات : بطور كلي در اين بخش كليه فعاليت هايي كه انجام آنها درشركت به نحوي جنبه حقوقي داشته باشد ارجاع شده و سپس اقدامات و پيگيري هاي لازم حقوقي برابر قوانين و ضوابط موجود و براساس شرح وظايف محوله انجام شده و درجهت حل مشكلات و مسائل پيش آمده اقدامات لازم صورت مي گيرد واز طرفی با تعامل وهماهنگی های لازم با مراجع قضائی در سطح استان به منظور رفع مشکلات حقوقی در خصوص اجراء پروژه ها ومستند سازی املاک وتاسیسات صورت می پذیرد.

اداره روابط عمومی وآموزش همگانی : اين اداره به عنوان پل ارتباطي مدير عامل با درون سازمان و برون سازمان و بعنوان يكي از كانالهاي ارتباطي مردم و مشتركين با شركت نقش مهمي را ايفادمي نمايد وبا ارائه گزارشهای خبری ورسانه ای فعالیتهای شرکت را به مخاطبین ارائه ونقطه نظرات مشترکین وروستائیان عزیز را به تصمیم گیرندگان منتقل می نماید ونیز این اداره برگزاری مراسم های داخلی و خارجی شرکت را به عهده دارد.

اداره حراست وامور محرمانه : ازعمده وظايف اين اداره موارد زير مي باشد:

پيگيري و استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري مناطق معين مانند ساختمان های اداری،تصفيه خانه ها ،مخازن و انبارها ومحل تاسیسات – نظارت برحسن رفتار وبرخورد کارکنان – پیشگیری از موارد تخلفات احتمالی- حراست از اسناد و مدارك طبقه بندي شده و محرمانه – برنامه ريزي جهت فراهم آوردن اقدامات اوليه احتياطي جهت جلوگيري از حوادث ناگهاني نظيرآتش سوزي ، سرقت ، و خرابكاري و پيگيري ساير موارد پيش آمده از طريق مراجع ذيصلاح.

اداره آمار وفناوری اطلاعاتَ : از عمده وظايف اين اداره به شرح زیر می باشد:

دریافت اهداف، سیاستها وخط مشی از مدیریت مافوق وهماهنگ کردن برنامه های دفتر با خط مشی وسیاستها-حفاظت وپشتیبانی از نرم افزارها وسخت افزارهای موجود وامور مربوط به تعمیرات وارتقاء تجهیزات سخت افزاری وسیستمهای نرم افزاری-نصب وراه اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعات-ایجاد ونگهداری بانک اطلاعات مدیران ورائه مشاوره به مدیران-برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جویی و توجیه اقتصادی وتوزیع آنها به منظور استفاده واحدهای مربوطه.

اداره خدمات مشترکین ودرآمد: ازعمده وظايف اين اداره موارد زير مي باشد:

بررسی درخواستهای متقاضیان انشعاب آب-بررسی ومشخص نمودن کاربریها-پلاک گذاری مشترکین وچاپ وتحویل قبوض آب بهاء در هر دوره ی  2ماهه-شناسایی وتعویض کنتورهای خراب ویا مشترکین فاقد کنتور واصلاح آنها-تلاش در خصوص کاهش سرانه ی مصرف آب ومدیریت بهینه مصرف.

ضمناً با توجه به اينكه شركت آب و فاضلاب روستايي همدان  در سر لوحه كار خود بهبود مستمر كيفيت و تامين رضايت مشتريان را جزء اهداف بنيادين و مهم خود قرار داده است بدين منظور ايجاد استقرار سيستم مديريت و كيفيت بر مبناي ISO 9001:2000 را برگزيده است.

آخرین ویرایش در20 آگوست 2018 ساعت 12:53