https://abfarhamedan.ir

مراد نجفی فاتح

معاون پشتیبانی و منابع انسانی

  • کارشناسی عمران

  • تلفن: ۰۸۱۳۲۵۱۹۵۴۲

  • نمابر: ۰۸۱۳۲۵۱۶۸۰۰

  • داخلی ۳۶۱

  • poshtibani{at}abfarhamedan.ir

شرح وظایف:

شناسایی، ارزیابی و معرفی مدیران کادر میانی و ارشد، تکنیک های مختلف و تخصصی مصاحبه، پیاده سازی پروسه های برون سپاری،معرفی متخصصین خارجی، آموزش حضوری و مجازی، سنجش عملکرد سازمانی

آخرین ویرایش در۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۷