http://abfarhamedan.ir

سید مصطفی حسینی

ارائه پيشنهاد و نظر درخصوص قانون برگزاري مناقصات

درخصوص اطلاع رساني و شفاف سازي مناقصات مي توان سه بعد را در نظر گرفت ، متأسفانه فقط بعد اول آن چون در قانون دیده شده است توسط دستگاهها رعایت مي شود ، اما دو بعد دیگر وجود دارد كه دستگاهها  و نهادهای مناقصه گزار کمتر به آن توجه می کنند.

 

بعد اول ، اطلاع رسانی پیش از برگزاری مناقصه که از آن بعنوان فراخوان یاد می شود و این بعد چون در متن قانون برگزاري مناقصات وجود دارد تمامی دستگاههای مناقصه گزار خود را ملزم به اجرای آن می دانند و تلاش می کنند از طریق اطلاع رسانی در نشریات آن را انجام دهند.

اما دو بعد دیگر را متأسفانه دستگاههای مناقصه گزار چندان به آن توجهی ندارند و در این خصوص کم کاری می کنند كه آن دو بعد به شرح ذيل اعلام مي گردد :

  • برابر قانون، تمامی افراد که اسناد یک مناقصه را خریداری می کنند مناقصه گر هستند که باید در شرایط یکسان اطلاعاتی قرارگیرند و اگر سئوالی چه شفاهی و چه کتبی از سوی یکی از مناقصه گران شود دستگاه مناقصه گزار باید آن را پاسخ دهد و پسنديده است پاسخ سئوال کننده بصورت کتبی به تمامی افراد شرکت کننده در مناقصه ارسال شود و یا اینکه جلسه ای با حضور تمامی شرکت های حاضر د رمناقصه تشکیل داده و سپس آن سئوال را پاسخ دهند تا تمامی شرکت های حاضر در مناقصه در شرایط یکسان اطلاعاتی قرار گیرند و شرکتی نسبت به شرکتهای دیگر برتری نداشته باشد.

 

 

  • شايسته است دستگاه مناقصه گزار شرکت برنده در مناقصه را علاوه بر اعلام نام او به عنوان برنده ، قیمت پیشنهادی و امتیاز فنی برنده ،مفاد قرارداد و نحوه تنظیم آن را اعلام نماید. زیرا این حق رقبا و افراد عادی جامعه است تا بدانند شرکت برنده با چه قیمت و امتیاز فنی برنده شده و مفاد قرارداد چگونه منعقد می شود و اسناد و مفاد قراردادهای مناقصات و قیمت و امتیاز فنی شرکت ها جزء اسناد طبقه بندی شده (محرمانه)نیستند که دستگاهها از انتشار آن خودداری کنند.

شفاف سازی باعث افزایش کیفیت و کمیت حضور پیمانکاران در مناقصه می شود و با شفاف سازی بدبینی ها در اذهان پیمانکاران را پاک خواهد نمود.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي : سيد مصطفي حسيني

سازمان : شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.