http://abfarhamedan.ir

مصطفی خانزادی1 ، محسن تدین2 ، محمد سعید ملکی3، سجاد ذهبی3، محمد جواد ملکی4

ارزیابی تاثیر خاکستر بادی بر برخی پارامتر های دوام بتن

 

 

 

ارزیابی تاثیر خاکستر بادی بر برخی پارامتر های دوام بتن

مصطفی خانزادی۱ ، محسن تدین۲ ، محمد سعید ملکی۳، سجاد ذهبی۳، محمد جواد ملکی۴

 1. ۱. استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران
 2. عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 3. کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی ومدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران

E-mail: s_maleki@civileng.iust.ac.ir

۴٫سرپرست اداره بحران، بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت آبفار استان همدان

 

 

 

چکیده:

تا سال‌های اخیر پیشرفت‌های به‌دست‌آمده درزمینه  تکنولوژی سیمان و بتن عمدتاً بر دستیابی به بتن با مقاومت‌های زیاد و زیادتر متمرکز بودند. اصولاً این تصور وجود داشت که «بتن با مقاومت، بتنی بادوام است». امروزه مشخص‌شده است که برای بسیاری از شرایط رویارویی سازه بتنی، لازم است در مراحل طراحی و اجرا، هر دو خاصیت «مقاومت» و «دوام» کاملاً در نظر گرفته شوند. افزايش دوام بتن به ويژه در محيط هاي خورنده مي تواند نقش عمده اي در توسعه پايدار داشته باشدهمچنین در جهت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تجدید ناپذیر نیاز به کاهش تولید و مصرف کلینکر یا سیمان است. یکی از راه های کاهش مصرف سیمان، استفاده از مواد مکمل سیمانی و پوزولان ها است. در این تحقیق با ساخت طرح های حاوی خاکستر بادی و طرح های شاهد، تاثیر خاکستر بادی بر برخی پارامتر های دوام بتن از جمله مقاومت الکتریکی، پتانسیل نیم پیل و جذب آب بررسی خواهد شد.

واژه های کلیدی:مقاومت ویژه الکتریکی ، دوام، خاکستر بادی، پتانسیل نیم پیل

 

 

 

 • مقدمه:

در فرآیند تولید هر تن سیمان نیاز به ۴۵/۱ تا ۵۰/۱ تن سنگ آهک، خاک رس و سنگ گچ و در مواردی سیلیس، بوکسیت و سنگ آهن وجود دارد. همچنین خردایش و آسیاب کردن مواد اولیه و آسیاب کردن کلینکر و سنگ گچ و راه اندازی دستگاه های مختلف  کوره و خنک کن و غیره نیاز به انرژی برق زیادی وجود دارد که در حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ کیلو وات ساعت در هر تن می باشد. کوره پخت کلینکر به سوخت نیاز دارد که در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر مکعب گاز طبیعی برای هر تن کلینکر است . در هنگام پخت مواد اولیه و یا در کلسینه کردن سنگ آهک و سوزاندن مواد سوختی در مراحل مختلف از معدن تا محل کارگاه نزدیک به یک تن دی اکسید کربن به ازای هر تن سیمان تولید می شود که بسیار زیاد است.

با توجه به نیاز و حجم بالای تولید سیمان و با توجه به موارد ذکر شده، برای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تجدید ناپذیر نیاز به کاهش تولید کلینکر یا سیمان می باشد. به هر حال آنچه مسلم است باید مصرف سیمان برای تولید هر متر مکعب بتن را کاهش داد . یکی از راه های کاهش مصرف سیمان، استفاده از مواد مکمل سیمانی در تولید بتن است. مکمل‌های سیمانی مورداستفاده در تولید بتن همچنین به‌عنوان افزودنی‌های معدنی شناخته‌شده‌اند و در مقادیر زیاد برای: افزایش کارآیی بتن تازه؛ افزایش مقاومت بتن نسبت به ترکهای حرارتی، عملکرد بهتر در واکنش قلیایی- سیلیسی و حمله سولفاتی؛ افزایش مقاومت بتن و امکان کاهش میزان مصرف سیمان استفاده می‌شوند ]۱[.

این مواد به دلیل تأثیر پوزولانی و ویژگی‌های فیزیکی‌شان، بر ریزساختار ماتریس سیمان و تمرکز و تحرک یون‌ها در خلل و فرج اثر می‌گذارند؛ بنابراین بر مقاومت الکتریکی بتن نیز تأثیرگذارند. این مکمل‌ها در اغلب موارد منجر به توزیع ظریف‌تر اندازه حفرات و غلظت یونی کمتر شده، لذا باعث افزایش مقاومت الکتریکی نسبت به بتن با سیمان پرتلند معمولی می‌شوند ]۱[.

ازجمله ویژگی‌های فیزیکی بتن می‌توان به مقاومت ویژه الکتریکی آن اشاره نمود. مقاومت ویژه الکتریکی بتن شاخصی برای تعیین میزان مقاومت بتن در برابر عبور جریان الکتریکی است. این شاخصه از بتن در سازه‌های بتن مسلح واقع در معرض خوردگی کاربردی می‌شود]۲[. مقاومت الکتریکی بتن به ریزساختار ماتریس سیمان، خلل و فرج آن، تخلخل و اندازه حفرات وابسته است. مقاومت الکتریکی همچنین تابعی از غلظت و تحرک یون‌ها در منافذ است. شیمی سیمان، مقدار سیمان، نسبت آب به سیمان و استفاده مواد افزودنی و مکمل‌های سیمانی، فاکتورهایی هستند که بر ریزساختار ماتریس سیمانی بتن و منافذ آن اثرگذارند؛ بنابراین بر مقاومت الکتریکی بتن نیز تأثیرگذارند[۳،۴]. مقاومت الکتریکی بتن تابع پارامترهایی به شرح زیر است [۵]:

ساختار فیزیکی بتن: با افزایش تخلخل (به‌ویژه منافذ بزرگ) از مقاومت الکتریکی کاسته می‌شود.

ساختار شیمیایی بتن: وجود عناصر شیمیایی در منافذ بتن بر مقاومت الکتریکی اثر دارد. مثلاً وجود کلر در محلول منافذ باعث کاهش مقاومت الکتریکی می‌گردد. همچنین در محلول منافذ بتن. یون‌هایی از قبیل و  و  و  یافت می‌شوند که نوع و مقدار آن‌ها اثر مهمی مقدار مقاومت الکتریکی بتن دارد[۵].

اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی به طور گسترده‌ای در برآورد پتانسیل خوردگی در بتن‌های مسلح کاربرد دارد ]۶ و۷[. از جمله مهم‌ترين عوامل خرابي در سازه‌هاي دريايي، خوردگي میلگردها است که ارتباط تنگاتنگي با مقاومت الکتريکي بتنِ در ‌بر‌گيرنده‌ي آن‌ها دارد. در پيل الکتروشیمیایی تشکیل شده به هنگام خوردگی، محلول منفذی بتن نقش الکتروليت را داشته و هر چه داراي مقاومت الکتريکي بالا‌تري باشد، تحرکات يوني ضعيف‌تري را موجب مي‌شود که نتيجه‌ي‌ مستقيم آن، کاهش جریان و نرخ خوردگی است ]۸[.

 

 

 

 

 • مصالح مصرفی و نسبت مخلوط ها

۲-۱- مصالح مصرفی

ماسه مصرفی در این پژوهش از نوع طبیعی با وزن مخصوص اشباع با سطح خشک ۵۸/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب و جذب آب ۸/۲ % بوده و نتایج دانه بندی آن در شکل ۱ آمده است.

شن ریز (نخودی)مصرفی در این پژوهش از نوع شکسته با وزن مخصوص اشباع با سطح خشک ۶۸/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب و جذب آب ۶۶/۰ % بوده و نتایج دانه بندی آن در شکل ۱ آمده است.

شن درشت (بادامی)مصرفی در این پژوهش از نوع شکسته با وزن مخصوص اشباع با سطح خشک ۶۸/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب و جذب آب ۴۸/۰% بوده و نتایج دانه بندی آن در شکل ۱ آمده است.

اندازه چشمه الک (mm)

 

شکل۱- نمودار دانه بندی مصالح سنگی

سیمان مصرفی از نوع سیمان پرتلند نوع ۲ محصول کارخانه سیمان هگمتان می باشد که مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن در جداول ۱ و۲ ارائه میگردد. همچنین مشخصات شیمیایی و فیزیکی خاکستر بادی مصرفی در این پژوهش در جدول ۳ آمده است.

جدول ۱- مشخصات شیمیایی سیمان مصرفی

C3A% LOI% Na2O% K2O% SO3% MgO% CaO% Fe2O3% Al2O3% SiO2%
۵/۶ ۵/۱ ۵/۱ ۷/۰ ۳/۲ ۷/۱ ۵/۶۴ ۹/۳ ۹/۴ ۲/۲۲

 

 

 

 

جدول ۲- مشخصات فیزیکی سیمان مصرفی

مقاومت فشاری ملات استاندارد

Kg/cm2

زمان گیرش

(دقیقه)

ریزی

Cm2/gr

۲۸ روزه ۷ روزه ۳روزه ۲روزه نهایی اولیه ۳۰۰۰
۴۲۰ ۳۰۰ ۲۲۰ ۱۷۰ ۲۴۰ ۲۰۰

 

جدول ۳- مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاکستر بادی

ردیف ترکیب خاکستر بادی
۱ (%)SiO2 ۶/۵۳
۲ (%)Al2O3 ۰/۲۶
۳ (%)Fe2O3 ۱۰/۳
۴ (%)CaO ۱۷/۱۱
۵ (%)MgO ۳۴/۲
۶ (%)SO3 ۴۹/۰
۷ ریزی بلین  (cm²/gr) ۴۰۰۰
۸ چگالی (gr/cm3) ۳۷/۲

 

آب مصرفی از محل آب شرب شهر همدان تامین گردید و جهت تامین روانی مورد نظر از فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی محصول شرکت “شور لول ایران” استفاده گردید.

۲-۲- نسبت مخلوط ها

در این پژوهش مجموعا ۶ طرح اختلاط شامل ۳ طرح با عیار مواد سیمانی  kg/m3375 با نسبت های آب به مواد سیمانی ۴/۰ و ۴۵/۰و ۵/۰ و ۳ طرح با عیار مواد سیمانی kg/m3375 و با جایگزینی ۲۰% خاکستر بادی با سیمان و با نسبت های آب به مواد سیمانی ۴/۰ و ۴۵/۰و ۵/۰ ساخته شد. محاسبات طرح اختلاط ها با روش ملی طرح مخلوط ایران انجام شد.

 

 

جدول ۴- نسبت اجزا مخلوط بتن

کد مخلوط W/C سیمان

( )

آب

( )

شن بادامی

( )

شن نخودی

( )

ماسه ( ) خاکستر بادی

( )

c-0.5-375 ۵/۰ ۳۷۵ ۱۸۸ ۳۶۱ ۲۶۹ ۱۱۲۹ ۰
c-0.45-375 ۴۵/۰ ۳۷۵ ۱۶۹ ۳۷۱ ۲۷۷ ۱۱۶۱ ۰
c-0.4-375 ۴/۰ ۳۷۵ ۱۵۰ ۳۸۱ ۲۸۴ ۱۱۹۲ ۰
k-0.5-375 ۵/۰ ۳۰۰ ۱۸۸ ۳۵۸ ۲۶۷ ۱۱۲۱ ۷۵
k-0.45-375 ۴۵/۰ ۳۰۰ ۱۶۹ ۳۶۸ ۲۷۵ ۱۱۵۳ ۷۵
k-0.4-375 ۴/۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۳۷۸ ۲۸۲ ۱۱۸۴ ۷۵

 

 • برنامه آزمایشگاهی

آزمایش اندازه گیری مقاومت الکتریکی  در سنین ۷و ۲۸ و ۹۰ روز بر روی آزمونه های استوانه ای با ابعاد  ۱۰*۲۰ سانتی متر انجام گردید. همچنین آزمایش های جذب آب بلند مدت و جذب آب نیم ساعته در سن ۲۸ روزه انجام گرفت. آزمایش تعیین مقاومت فشاری نیز در سنین ۲۸ و ۹۰ روزه بر روی آزمونه های مکعبی با بعد ۱۰ سانتی متر انجام گرفت.

۳-۱- روش انجام آزمایش

۳-۱-۱-آزمایش تعیین مقاومت ويژه الکتریکی بتن سخت شده

برای تعیین مقاومت الکتریکی بتن از وسایل و روش متداول حجمی استفاده شد. بدین منظور نمونه های استوانه ای را بین دو صفحه مسی قرار داده و قرائت انجام میگیرد.برای اینکه صفحات مسی هیچ گونه اتصالی با زمین و میز کار نداشته باشند به صفحات پلاستیکی چسبانده شدند. برای اتصال کامل صفحات مسی با سطح بتن نیازمند یک مادة رسانا هستیم. بدین منظور از خمیر سیمان استفاده شد. خمیر سیمان از یک سو دارای یونهای آزاد زیادی می باشد که هادی الکتریکی است و از سویی دیگر سبب اتصال کامل بین سطح بتن با صفحات مسی می شود. برای آنکه از اتصال کامل مطمئن شویم از یک وزنه برروی صفحة فوقانی استفاده شده است.(شکل۲) با استفاده از رابطه ۱مقدار مقاومت ویژه الکتریکی بتن محاسبه می شود.

رابطه (۱)

شكل۲ نحوه آماده سازي آزمونه براي اندازه گيري مقاومت الكتريكي

= مقاومت ویژه الکتریکی بتن(Ώ.m)

Z = مقاومت ظاهری بتن (Ώ)

A= سطح مقطع آزمونه بتن (m2)

L = طول آزمونه بتن (m)

۳-۱-۲-آزمایش تعیین جذب آب کوتاه مدت و نهایی

آزمایش تعیین جذب آب کوتاه‌مدت بر اساس BS 1881: PART 122 و جذب آب بلندمدت بر اساس دستورالعمل استاندارد ASTM C642 و به‌صورت درصـد وزنی به دست آمد. با این تفاوت که به‌جای مغزه گیری از نمونه‌های مکعبی ۱۰ سانتیمتری استفاده گردید. نتایج جذب آب به‌صورت درصد وزنی با استفاده از میانگین‌گیری نتایج ۳ آزمونه مکعبی ۱۰۰ میلی‌متری به دست آمد. نحوه  آماده‌سـازی آزمونه‌هـا برای انجام این آزمایش به این صورت بود که پس از خارج شدن از قالب، ابتدا به مدت ۲۷ روز به داخل حوضچه آب منتقل شدند. سپس از آن خارج و برای خشک شدن به درون گرمخانه با دمای ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد انتقال یافتند و به مدت حداقل ۴۸ ساعت در گرمخانه قرار داده شدند. بعدازآن نمونه‌ها توزین شدند و دوباره در گرمخانه قرار داده شدند. توزین آزمونه‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اختلاف جرم دو اندازه‌گیری متوالی در فاصله ۲۴ ساعت کمتر از ۵/۰ درصد جرم کمتر شود. پس از رسیدن آزمونه‌هــا به جرم ثابت (md) و ثبت آن، نمونه‌ها غرقاب شدند و پس از ۵/۰ ±۳۰ دقیقه، آزمونه‌ها از آب خارج‌شده و سطح آن‌ها با پارچه خشک گردید و دوباره توزین شدند. با قرار دادن جرم خشک و جرم نمونه پس از نیم ساعت قرارگیری در آب در رابطه (۳-۳) جذب آب اولیه (نیم‌ساعته) به دست آمد. پس از غوطه‌ور ساختن آزمونه‌ها به مدت حداقل ۴۸ ساعت، آن‌ها را ز آب خارج کرده و سطح آن‌ها با پارچه خشک گردید و توزین شدند و دوباره در آب قرار گرفتند تا در روز بعد نیز توزین شوند. این اندازه‌گیری تا جایی انجام شد که اختلاف جرم دو اندازه‌گیری متوالی بافاصله زمانی ۲۴ ساعت کمتر از ۵/۰ درصد جرم بیشتر نمونه باشد. پس از رسیدن به جرم ثابت (mt) درصد جذب آب نهایی از رابطه (۳) به دست آمد:

رابطه(۲)                                                                                   جذب آب در زمانt =

که در آن:

mt = وزن آزمونه مرطوب در زمان t

md = وزن آزمونه خشک‌شده در گرمخانه

 • نتایج و تفسیر

نتایج آزمایش تعیین مقاومت فشاری طرح های ساخته شده در سنین ۲۸ و ۹۰ روزه در شکل ۳ آورده شده است. مشاهده میشود که در هر دو نوع طرح بتن معمولی و بتن حاوی خاکستربادی، با کاهش نسبت آب به مواد سیمانی ، مقاومت فشاری افزایش می یابد. در مقایسه طرح های حاوی خاکستربادی و طرح های بتن معمولی مشاهده میگردد که در یک نسبت آب به مواد سیمانی برابر، مقاومت فشاری بتن های معمولی بیشتر از بتن حاوی خاکستربادی است. همچنین مشاهده می شود که مقدار اختلاف مقاومت فشاری بتن حاوی خاکستربادی و بتن معمولی در سن ۹۰ روز نسبت به سن ۲۸ روز کمتر شده است . استفاده از مواد پوزولانی به طور کلی باعث کاهش سرعت واکنش هیدراسیون سیمان شده و در نتیجه سرعت رشد مقاومت بتن حاوی خاکستربادی نسبت به بتن معمولی را کاهش داده است. علاوه بر اینها جنس C-S-H تولید شده توسط خاکستر بادی و سیمان متفاوت از هم بوده و به همین دلیل بر مقاومت فشاری بتن نیز تاثیرگذار است.

۲۸روز

۹۰روزه

شکل۳- نتایج آزمایش تعیین مقاومت فشاری

در شکل ۴ نتایج آزمایش تعیین مقاومت ویژه الکتریکی طرح های ساخته شده در سنین ۷و۲۸و ۹۰ روز آورده شده است. مشاهده میشود که با افزایش سن آزمونه ها، مقاومت ویژه الکتریکی نیز افزایش یافته است. همچنین مشاهده میشود که کاهش نسبت آب به مواد سیمانی باعث افزایش مقاومت ویژه الکتریکی در تمامی سنین آزمایش گردیده است که دلیل این امر کاهش حجم خمیر سیمان در بتن است. به طور کلی هر عاملی که باعث کاهش حجم خمیر سیمان در بتن شود، موجب افزایش مقاومت الکتریکی بتن خواهد شد زیرا در صورت کاهش حجم خمیر سیمان حجم سنگدانه در بتن بیشتر خواهد شد و از آنجا که مقاومت الکتریکی سنگدانه در مقایسه با خمیر سیمان بسیار بیشتر است، این امر باعث افزایش مقاومت الکتریکی بتن خواهد شد، همچنین کاهش نسبت آب به مواد سیمانی از طریق کاهش حجم حفرات موئینه نیز بر مقاومت الکتریکی بتن اثر مطلوب میگذارد. در مقایسه بتن حاوی خاکستربادی و بتن معمولی مشاهده میشود که طرح های حاوی خاکستربادی نسبت به تغییرات نسبت آب به مواد سیمانی حساسیت بیشتری از خود نشان داده و میزان تغییرات بیشتری را نسبت به طرح های بتن معمولی در آزمایش تعیین مقاومت ویژه الکتریکی از خود نشان دادند. همچنین دیده میشود که مقدار مقاومت ویژه الکتریکی طرح های حاوی خاکستربادی در سنین ۷ و۲۸ روز نسبت به طرح های بتن معمولی کمتر است اما در سن ۹۰ روز طرح های حاوی خاکستربادی مقاومت ویژه الکتریکی بیشتری را نسبت به بتن معمولی کسب کرده اند. در جدول ۵ میانگین درصد افزایش مقاومت ویژه الکتریکی طرح های ساخته شده آورده شده است. مشاهده میشود که رشد مقاومت الکتریکی هر دو نوع طرح بتن معمولی و بتن حاوی خاکستربادی در بازه سنی ۷ روز تا ۲۸ روز تقریبا برابر بوده اما در بازه سنی ۲۸ روز تا ۹۰ روز میزان رشد مقاومت الکتریکی طرح های حاوی خاکستربادی نسبت به طرح های بتن معمولی بسیار بیشتر بوده است. همانطور که قبلا ذکر شد دلیل این امر به آهنگ انجام واکنش هیدراسیون بازمیگردد.

جدول ۵ – میزان افزایش مقاومت ویژه الکتریکی

نوع بتن درصد افزایش مقاومت ویژه الکتریکی
۷ روز به ۲۸ روز ۲۸ روز به ۹۰ روز ۷ روز به ۹۰ روز
بتن معمولی ۴۲ ۱۴ ۶۲
بتن حاوی خاکستربادی ۵۶ ۹۰ ۱۹۸

 

۷ روزه

۲۸روزه

۹۰روزه

شکل۴- نتایج آزمایش تعیین مقاومت ویژه الکتریکی

در شکل ۵ نتایج  آزمایش جذب آب کوتاه مدت و نهایی طرح های ساخته شده در سن ۲۸ روز نشان داده شده است. مشاهده میشود که در هر دو نوع بتن معمولی و بتن حاوی خاکستربادی با کاهش نسبت آب به مواد سیمانی ، مقدار جذب آب کوتاه مدت و نهایی کاهش می یابد. در مقایسه طرح های حاوی خاکستربادی و طرح های بتن معمولی مشاهده میشود که نتایج جذب آب کوتاه مدت و نهایی هر دو نوع بتن در سن ۲۸ روز تقریبا برابر است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که استفاده از خاکستربادی بر نتایج جذب آب کوتاه مدت و نهایی در سنین اولیه تاثیرگذار نخواهد بود و نتایجی مشابه بتن معمولی بدست خواهد آمد.

شکل۵- نتایج آزمایش جذب آب کوتاه مدت و نهایی در سن ۲۸ روز

 • جمع بندی نتایج

به طور خلاصه نتایج زیر در محدوده مطالعه صورت گرفته در این پژوهش بیان میگردد:

استفده از ۲۰% خاکستربادی جایگزین سیمان در سنین اولیه باعث کاهش مقاومت ویژه الکتریکی (۱۵% میانگین) و در سنین بلند مدت باعث افزایش مقاومت ویژه الکتریکی (میانگین ۵۶%) نسبت به بتن معمولی خواهد شد . همچنین خاکستربادی باعث کاهش مقاومت فشاری به مقدار  ۱۳% به طور میانگین  در سنین ۲۸ و ۹۰ روزه نسبت به بتن معمولی شده است. همچنین مشاهده گردید که استفاده از خاکستربادی بر جذب آب کوتاه مدت و نهایی در سن ۲۸ روز تاثیر چشمگیری نخواهد داشت.

 • تقدیر و تشکر

بدین وسیله از همکاری و مساعدت مدیریت شرکت مهندسین مشاور سیناب غرب جناب آقای مهندس مریخپور و مدیر محترم آزمایشگاه مقاومت مصالح شرکت مهندسین مشاور سیناب غرب جناب آقای مهندس مریخی و پرسنل آزمایشگاه ،کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 • مراجع
 • Whiting, D., Todres, A., and Nagi, M., Synthesis of Current and Projected Concrete Highway Technology, SHRP-C-345, Strategic Highway Research Program, National Research Council, Washington, D.C., 1993.

۲-مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، فن‌آوری بتن در شرایط محیطی خلیج‌فارس- آسیب‌شناسی بتن و ارزیابی آن «، تهران،۱۳۷۸

 • Bürchler, D., Elsner, B., and Böhni, H., Electrical Resistivity and Dielectric Properties of Hardened Cement and Mortar, Institute of Materials Chemistry and Corrosion, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Hönggerber, CH-8093 Zurich, Switzerland, 1996.

 

 • Hunkeler, F., “The Resistivity of Pore Water Solution – A Decisive Parameter of Rebar Corrosion and Repair Methods,” Construction and Building Materials, Vol. 10, No. 5, pages 381 to 389, 1996
 • زارع‌امامی، علی،”تأثیر ضخامت پوشش بتن بر روی مقاومت بتن‌های معمولی و توانمند در برابر نفوذ یون کلر”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،۱۳۸۰٫
 • ASTM C876-91. (1999). “Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete.” ASTM International, West Conshohocken, PA, 6p.
 • Polder, R., Andrade. C., Elsener, B., Vennesland,., Gulikers, J., Weidert, R., Raupach, M. (2000). “Test Methods for On Site Measurment of Resistivity of Concrete.” Materials and Structures, 33(10), pp. 603-611.
 • Whiting, D.A., Nagi, M.A. (2003). “Electrical Resistivity of Concrete_Literature Review.” Portland Cement Association, Serial No. 2457.
 • ASTM C1760-12, Standard Test Method for Bulk Electrical Conductivity of Hardened Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2012, astm.org

 

 • ASTM C1202-12, Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2012, www.astm.org

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.