https://abfarhamedan.ir

در جشنواره برترین های روابط عمومی استان:

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان برتر شناخته شد

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان در جشنواره برترین های روابط عمومی استان، در گروه دستگاههای خدمات رسان، حائز رتبه اول شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان، براساس ارزیابی های صورت گرفته در جشنواره برترین های روابط عمومی استان که مطابق ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها در سال 96 به انجام رسید،روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان رتبه نخست در میان دستگاههای خدمات رسان استان را از آن خود کرد.

در جشنواره مذکور، که امروز با حضورجمعی از مدیران روابط عمومی برگزار شد، از تلاش ها و خدمات ارزنده؛ “وجیه ا… مظفری کیا”، مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان، به دلیل کسب رتبه نخست در گروه روابط عمومی دستگاههای خدمات رسان، قدردانی شد.

گفتنی است؛بر اساس طرح ساماندهی و ارزیابی روابط عمومی های استان همدان ،ارزیابی عملکرد روابط عمومی های در گروههای اختصاصی به انجام رسید.

لازم به ذکر است؛هدف از ارزیابی روابط عمومی ها در جشنواره مذکور؛ ایجاد رقابت و انگیزه میان روابط عمومی ها با هدف تقویت اطلاع رسانی در استان همدان می باشد، ضمن اینکه سنداطلاع رسانی موجب تحرک در حوزه اطلاع رسانی نیزخواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.