https://abfarhamedan.ir

اجرای سیستم مدیریت فشار در ۴۵ روستای استان همدان

به گزارش روبط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان؛ احمد انصاری با توضیح اینکه پس از مطالعه برروی سرانه تولید و مصرف آب شرب ،حوادث شکستگی  و وضعیت شبکه های توزیع در چندین روستا ، اجرای سیستم مدیریت فشاردر اوایل سال ۹۶در دستور کار قرار گرفت،گفت:

بدین منظوربا انجام مطالعات اولیه برروی این سیستم،روستای شورین از توابع شهرستان همدان به عنوان پایلوت انتخاب شد.

وی افزود: در ابتدا با نصب فلومتر لاگردار در خروجی مخزن روستا و سنستور فشار در داخل  شبکه     توزیع و ثبت دقیق اطلاعات حوادث شکستگی در شبکه ،مطالعات اولیه آغازو مدل سازی هیدرولیکی شبکه انجام و ضرورت اجرا و محل  نصب شیر فشارشکن مشخص شد .

انصاری با اذعان به اینکه در این پروژه از شیرهای فشارشکن دوزمانه که قابلیت تنظیم فشار شب و  روز را به صورت مستقل  در زمان و مقدار قابل  تنظیم را دارند استفاده شد، عنوان کرد: برهمین اساس اجرای طرح مطابق   نقشه استاندارد عملیاتی شد .

وی توضیح داد: بر اساس سنجش میزان اثربخشی پروژه و مشخص شد میزان مصرف مشترکین۱۰٫۸ ،تعداد حوادث ۳۶ درصد، میزان هدر رفت ناشی از آنها ۵۳ درصد،  میزان برداشت از منابع تامین به میزان ۲۸ درصد کاهش یافت.

رئیس اداره مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان؛ همچنین عنوان کرد: پیرو اجرای موفق پروژه فوق،در همایش استانی مدیران و بهره برداران شرکت آبفار، طرح معرفی شد و با انجام مطالعات مربوطه ظرف مدت ۲ سال در ۴۴ روستای دیگر،سیستم مدیریت فشار اجرا گردید  که در نهایت منجر به کاهش ۲۳ درصدی برداشت از منابع زیرزمینی  این روستاها گردید .

وی درنهایت با بیان اینکه  از سال ۹۶ تا کنون سیستم مدیریت فشار در۴۵ روستای استان اجرا شده است گفت:کاهش تعداد حوادث شکستگی درشبکه ،کاهش هدررفت آب،کاهش میزان مصرف مشترکین وکاهش میزان برداشت از منابع تامین آب اشاره کرد.

انتهای پیام/

نظرات بسته شده است.