https://abfarhamedan.ir

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان تویسرکان خبر داد:

رفع 450 مورد نشتی در شبکه توزیع و خطوط انتقال آب تویسرکان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان؛محمد الوندی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شش ماهه آبفار در شهرستان تویسرکان؛گفت:در بازه زمانی مذکورتعمیر و باز سازي مخازن رو ستاهاي “باباپیرعلی” و” آرتیمان” عملیاتی شد.

وی ادامه داد:همچنین درمدت مذکور؛ پروژه مجتمع آبرسانی”فتح آباد” به منظورتامین آب روستاهاي “فتح آباد”، “حاجی تو” و” یعقوب آباد” درابتداي سال 98 کلید خورد که درحال حاضرساخت مخزن وایستگاه پمپاژمجتمع به پایان رسیده و مابقی پروژه دردست اقدام است.

الوندی همچنین ضمن اشاره به حفاري دو حلقه چاه در روسـتاهاي “گشـانی” و “آرزووج” در شش ماهه ابتدایی سال جاری؛عنوان کرد:بهره برداری از دوحلقه چاه مذکور؛ پس از کول گذاری امکان پذیر می گردد؛ ضمن اینکه حفاري قنات روستاي شهرستانه به منظورارتقاء سیستم آبرسانی و تعویض لوله هاي چشمه روستای شهرستانه به طول 200 متر نیز در بازه زمانی یاد شده عملیاتی شد.

وی از دیگر اقدامات انجام شده درمدت مذکور به بازسازی و لایروبی  چشمه های روستای “جرا” اشاره کرد و گفت: درسال جاری؛ اجراي خط انتقال و بهسازي چشمه هاي روستاي “سهام آباد” کلید خورد ودر حال حاضر چشمه هاي روستای جرا لایروبی شده و فنس کشی و تجهیز چاه جدید روستا دردست اقدام است.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان تویسرکان در ادامه به پروژه تعویض شبکه فرسوده آبرسانی روستا “قلقل”  به منظورتامین آبرسانی و ارتقاء کیفیت بهداشتی آب شرب این روستا اشاره کرد و اظهارداشت: این پروژه در حال حاضر در دست اقدام می باشد و تا کنون تعویض 7 هزار و 100 متر از شبکه عملیاتی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه طی شش ماه گذ شته در راستاي ارتقاء سیستم آبرسانی و کیفیت آب شرب روستاهای تویسرکان، اقدام به نشتی یابی و رفع450 مورد نشتی در شبکه توزیع و خطوط انتقال و پمپاژ نمودیم.

وی در ادامه در خصوص اقدامات عملیاتی پس از وقوع حوادث مترقبه شـــامل ســـیل و ســـرقت و …، توضیح داد:چاه روستای کرزان بر اثر بارش هاي سـیلابی فروردین ماه تخریب شـده بود، که تیم عملیاتی در سـاعات اولیه وقوع حادثه، با تلاش و کوشش مجدانه ،چاه مذکور را لایروبی و آواربرداری کردند.

مهندس الوندی همچنین ضمن اشاره به سرقت ترانس برق چاه مجتمع میانده-حمیل آباد در فروردین ماه سال جاری عنوان کرد: این سرقت موجب اختلال درسیستم آبر سانی رو ستاهاي مجتمع شــده بود که این تیم عملیاتی امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان تویسرکان طی 24 ســاعت اولیه وقوع حادثه اقدام به تامین ترانس برق و آبرســانی به روســتاهاي زیرمجموعه نمود.

وی  از تعویض و نصـب پمپهای جدید در روسـتاهاي کنجوران سفلی، احمد آباد، قلعه نو، کرزان، وردآورد علیا، قلعه استیجان، شهرستانه و مجتمع منجان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی در نهایت با بیان اینکه امروزه مسئله کمبود آب  در سراسر جهان به بحرانی عمومی تبدیل شده است؛ خاطرنشان کرد: از طریق برخی راهکار می توان به حل بحران کمبود آب کمک کرد که از جمله این موارد آموزش صرفه جویی و درست مصرف کردن از کودکی به فرزندانمان است.

 

انتهای پیام/

نظرات بسته شده است.