https://abfarhamedan.ir

اطلاعات مکانی GIS

دانلود مقاله :

 

۱+ ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور تهیه نقشه پوشش

( فرمت :  PDF حجم:  ۱ MB  تاریخ بارگذاری : ۱مهر ۹۷ )

 

۲+ ارزیابی پارک و فضای سبز شهر نهاوند با رویکرد بومشناسی سیمای سرزمین

( فرمت :  PDF حجم:  ۷۷۴KB  تاریخ بارگذاری : ۱مهر ۹۷ )

 

۳+ آشکارسازی تغییرات پوشش کاربری با استفاده از سنجش از دور

( فرمت :  PDF حجم:  ۱۹۰KB تاریخ بارگذاری : ۱مهر ۹۷ )

 

۴+ تحلیل تغییرات پوشش/کاربري با استفاده از ماتریس کیفیSWOT

( فرمت :  PDF حجم:  ۶۵۳KB تاریخ بارگذاری : ۱مهر ۹۷ )

 

۵+

EVALUATION OF LAND USE/COVER CHANGE IN THE TALEGHAN WATERSHED, IRAN, USING LANDSCAPE METRICS

( فرمت :  PDF حجم:  ۴٫۳MB  تاریخ بارگذاری : ۱مهر ۹۷ )

 

آخرین ویرایش در8 نوامبر 2018 ساعت 01:27